Please select your page

Практична настава за студенте факултета др Лазар Вркатић

Практична настава студената у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсмануОд данас, па у наредних пет радних дана, за студенте Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у просторијама Покрајинског заштитника грађана – омбудмсмана одвијаће се практична настава.

Студенте је примио професор др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, који их је упознао са улогом у значајем институције заштитника грађана у заштити људских права.

Током пет радних дана запослени у омбудсману упознаће студенте са оснивачким актом институције - Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, са организацијом институције, њеним надлежностима, конкретним поступањем по притужбама, истраживањима, сарадњом са невладиним организацијама и институцијама која се баве заштитом људских права, као и са односом институције и медија.

Током извођења практичне наставе ментор студентима ће бити Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.