Please select your page

Pokrajinski ombudsman posetio nacionalne savete češke i rumunske nacionalne manjine

Poseta nacionalnom savetu rumunske nacionalne manjineZamenik za zaštitu prava nacionalnih manjina Janoš Oros u četvrtak, 11. aprila, sa saradnicima posetio je nacionalne savete češke i rumunske nacionalne manjine.

Imajući u vidu nadležnosti institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana iz oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, Pokrajinski ombudsman započeo je obilazak nacionalnih saveta nacionalnih manjina čija se sedišta nalaze na teritoriji AP Vojvodine. Budući da su krajem prethodne godine održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, posete se organizuju radi upoznavanja Pokrajinskog ombudsmana sa članovima novih saziva nacionalnih saveta, te uspostavljanja/nastavka saradnje.

Zamenik za prava nacionalnih manjina najpre se, u Beloj Crkvi, sastao sa predsednicom nacionalnog saveta češke nacionalne manjine Ljiljanom Stehlik i potpredsednikom Štefanom Klepačekom.  Na sastanku se razgovaralo o radu saveta, aktuelnim izazovima, poput nedovoljne zainteresovanosti mladih da se uključe u rad saveta, kao i načinima na koje bi Pokrajinski ombudsman mogao da doprinese njihovom rešavanju. I ovom prilikom ustanovljeno je da Nacionalni savet češke nacionalne manjine spada u dobro organizovane savete kada je reč o učešću žena u radu pomenutog saveta.

Zatim su, u Nacionalnom savetu rumunske nacionalne manjine u Vršcu, Pokrajinskog ombudsmana primili Dorel Čebzan, predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika, i Tiberiu Ćortan, sekretar. Oni su predočili probleme sa kojima se susreće rumunska nacionalna manjina u AP Vojvodini, kao što je potencijalno gašenje OŠ „Sava Maksimović“ u Mramorku, u kojoj se nastava izvodi i na rumunskom jeziku. Predstavnici nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine istakli su da su prava nacionalnih manjina, i pored određenih izazova, na zadovoljavajućem nivou.

Prilikom poseta, posebna pažnja posvećena je učešću žena u radu nacionalnih saveta, te su ovom prilikom obavljeni intervjui sa predstavnicom i predstavnikom pomenutih nacionalnih saveta, koji će biti uključeni u istraživanje o položaju žena u nacionalnim savetima koje sprovodi Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.

Poseta nacionalnom savetu češke nacionalne manjine