Please select your page

Састанак поводом истраживања о пружању услуга сигурне куће за жене и децу жртве насиља у породици

Састанак омбудсмана поводом истраживања о пружању услуга сигурне кућеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је у Новом Саду организовао састанак с представницима и представницама центара за социјални рад, сигурних кућа за жене и децу жртве насиља и јединица локалне самоуправе са територија на којима је обезбеђен овај вид услуга. Реч је о институцијама и органима са територије Новог Сада, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице и Панчева. Састанку, осим представнице Градске управе Сомбор, нису се одазвали представници других јединица локалне самоуправе.

Повод за састанак било је заједничко разматрање закључака и препорука истраживања које је Покрајински заштиник грађана – омбудсман реализовао током 2018. године о положају и остваривању заштите права жена и деце жртава насиља у породици корисница и корисника услуге смештаја и боравка и сигурној кући. Састанак је допринео јаснијем сагледавању кључних проблема у обезбеђивању услуга сигурне куће, као што су: непостојање нормативног оквира о вођењу евиденције за сигурне куће, проблеми лиценцирања услуга сигурних кућа због тога што један део њих не испуњава стандарде у погледу адекватног простора, броја и структуре запослених, законске препреке у погледу могућности запошљавања стручних радника и сарадника, те ангажовања радника обезбеђења. Уз то, на састанку су предочена различита становишта и искуства у погледу могућности унапређења заштите корисница и корисника ових услуга.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман допуниће закључке истраживања запажањима са данашњег састанка, након чега ће формулисати коначне препоруке и упутити их надлежним органима и институцијама.