Please select your page

„Trening: Institucija ombudsmana i pisanje pritužbi“

Milan Dakić - Institucija ombudsmana i pisanje pritužbiU okviru projekta „Promocija i monitoring rada institucije Ombudsmana u Srbiji“, koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta Milan Dakić održao je predavanje na treningu „Institucija ombudsmana i pisanje pitužbi“ održanim 14. marta 2019. godine u Medija centru Vojvodine u Novom Sadu. Polaznici treninga imali su priliku da se kroz primere svakodnevnog rada bliže upoznaju sa položajem, nadležnostima i praksom Pokrajinskog zaštitnika građana, načinima na koji ombudsman postupa po pojedinačnim pritužbama građana, kao i drugim ovlašćenjima koje preduzima radi staranja o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

Tako su naročito isticani primeri koordinatorske uloge ombudsmana u stvaranju uslova intersektorskog pristupa i multidisciplinarnog metoda u oblasti ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava, kao i vidljivi rezultati ovih aktivnosti koji potvrđuju celishodnosti ovakvog načina rada. Efekti kontinuiranog nadgledanja i praćenja primene međunarodnih pravnih standarda, istraživanja stanja u pojedinim oblastima ostvarivanja prava građana, kampanja obrazovanja o ljudskim pravima, te saradnje sa relevantnim ustanovama i institucijama, akademskom zajednicom i organizacijama civilnog društva, zainteresovala je pojedine polaznike da se u u bliskoj budućnosti bliže upoznaju sa radom ombudsmana i načinima uključivanja u aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje stanja ljudskih prava kod nas.

Na treningu, polaznici su takođe imali prilike da čuju predavanja o mehanizmima zaštite ljudskih prava i ulozi nezavisnih kontrolnih institucija u političkom sistemu Srbije, koja su priredili Katarina Toskić iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a zaštitnica građana Grada Novog Sada Marina Popov Ivetić održala je praktičnu radionicu pisanja pritužbi ombudsmanu.