Please select your page

Pokrajinski ombudsman predao Godišnji izveštaj

Ombudsman Zoran Pavlović predaje izveštaj za 2018. godinu

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović predao je danas predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru Izveštaj o radu za 2018. godinu.

Nakon predaje redovnog godišnjeg izveštaja, prof. Pavlović i predsednik Skupštine Pastor razgovarali su o planiranim aktivnostima Pokrajinskog ombudsmana u 2019. godini.

Prema Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, Pokrajinski ombudsman podnosi redovan godišnji izveštaj o radu, u kome se navode podaci o aktivnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u prethodnoj godini, podaci o uočenim nedostacima u radu organa uprave, daje se opšta ocena organa rada uprave sa stanovišta primene propisa, kao i predlozi za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe uprave.

Takođe, izveštaj sadrži podatke o broju i strukturi pritužbi, kao i posebne delove za oblasti prava nacionalnih manjina, prava deteta i prava po osnovu ravnopravnosti polova.

Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana možete pogledati ovde.

Ombudsman Zoran Pavlović predaje izveštaj za 2018. godinu

Ombudsman Zoran Pavlović predaje izveštaj za 2018. godinu