Please select your page

Покрајински омбудсман предао Годишњи извештај

Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић предао је данас председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору Извештај о раду за 2018. годину.

Након предаје редовног годишњег извештаја, проф. Павловић и председник Скупштине Пастор разговарали су о планираним активностима Покрајинског омбудсмана у 2019. години.

Према Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, Покрајински омбудсман подноси редован годишњи извештај о раду, у коме се наводе подаци о активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, даје се општа оцена органа рада управе са становишта примене прописа, као и предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе.

Такође, извештај садржи податке о броју и структури притужби, као и посебне делове за области права националних мањина, права детета и права по основу равноправности полова.

Извештај Покрајинског омбудсмана можете погледати овде.

Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину

Омбудсман Зоран Павловић предаје извештај за 2018. годину