Please select your page

Intersektorski rad u najboljem interesu deteta

Sastanak  - U najboljem interesu deteta

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Zaštitnikom građana Grada Novog Sada, danas je organizovao sastanak s predstavnicima odgovornih ustanova i drugih institucija, s ciljem razmene iskustava u pogledu ostvarivanja prava deteta na inkluzivno obrazovanje.

Posebna pažnja posvećena je pitanju mogućnosti odlaganja polaska deteta u prvi razred osnovne škole. S predstavnicima Školske uprave Novi Sad, Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku i stručni saradnici/ce iz Osnovne škole ''Prva vojvođanska brigada'', Predškolske ustanove ''Radosno detinjstvo'' i ŠOSO ''Milan Petrović'' razgovarano je o zakonskoj regulativi s jedne strane i problemima u praksi i primeni postojećih zakonskih odredbi sa druge.

Pokrajinski zaštitnik građana analiziraće i sistematizovati prikupljena stručna mišljenja i stavove svih učesnika u pogledu razmatranih pitanja, a na osnovu čega će formulisati zaključke i preduzeti dalje mere shodno svojim ovlašćenjima.

Konkretnija saradnja svih aktera biće realizovana u narednom periodu, kako bi zajedničkim angažovanjem i jačanjem međusektorskog pristupa, doprineli unapređenju položaja deteta i efikasnijoj zaštiti njihovih prava.

Sastanak  - U najboljem interesu deteta