Please select your page

Pokrajinski ombudsman i inkluzivna omladinska politika

Ombudsman i inkluzivna omladinska politikaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran S. Pavlović učestvovao je juče u radu konferencije „Uključivanje uživo 2.0: Ka nacionalnom danu inkluzivne politike“.

Konferencija je radila u dva tematska bloka – u prvom se razgovaralo o strateškom okviru i svakodnevnom životu, a u drugom o inkluzivnoj omladinskoj politici. Pokrajinski ombudsman je participirao u radu prvog bloka u kome se govorilo o strateškim ciljevima Nacionalne strategije za mlade, o prepoznavanju i uključivanju mladih u riziku od siromaštva u ekonomske, društvene i kulturne tokove, o prevenciji socijalne isključenosti i povećanja obuhvata mladih od strane lokalnih servisa i programa podrške. U razgovoru je istaknuto da se preko Nacionalnog dana inkluzivne omladinske politike mora razgovarati o mladima koji imaju manje šanse, koji su diskriminisani i stigmatizovani, koji se suočavaju sa raznim barijerama i nemaju šanse da ostvare svoje potencijale.

Program “Uključivanje uživo 2.0“ sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Program je nastavak pilot programa „Uključivanje uživo 1.0“, koji je realizovan 2017. godine.