Please select your page

Покрајински заштитник грађана - омбудсман учествовао у раду конститутивне седнице Удружења омбудсмана Србије

Покрајински омбудсман учествовао у раду конститутивне седнице Удртужења омбудсмана СрбијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман присуствовао је конститутивној седници Управног одбора Удружења омбудсмана Србије, која је јуче одржан у седишту Организације за европску безбедност и сарадњу, Мисија за Србију. На седници су разматрана питања везана за статус и рад независних институција. Посебна пажња посвећена је разматрању активности које треба да допринесу даљем унапређењу рада у статуса институције омбудсмана у Републици Србији.

Поред наведеног, на седници се разговарало и о плану рада Удружења за 2019. годину, припремама извештаја о раду за 2018. годину, затим о питањима везаним за сарадњу са другим институцијама и сродним удружењима, као и активностима везаним за проширење мреже локалних омбудсмана. Проф Павловић, покрајински омбудсман, истакао је уставноправни значај и непосредан допринос институције омбудсмана заштити и развоју људских и мањинских права, снажно подржавајући активности на даљој афирмацији локалних омбудсмана.

На састанку су, поред чланова Управног одбора удружења и проф. др. Зорана С. Павловића, председника скупштине Удружења, учествовали и представници ОЕБС-а Мисија за Србију. Учесници су изразили посебну захвалност ОЕБС-у за подршку, како раду омбудсмана, тако и раду њиховог Удружења.