Please select your page

Покрајински заштитник грађана – омбудсман одржао састанак са невладиним организацијама

Пин Ит

Pokrajinski ombudsman na sastanku sa nevladinim organizacijamaПокрајински заштитник грађана – омбудсман одржао је данас састанак са представницама женских невладиних организација како би се рaзмотрили aктуeлни прoблeми са којима се сусрећу жене у АП Војводини и дoгoвoриле смeрницe у циљу зajeдничкoг дeлoвaњa и сaрaдњe у oблaсти рaвнoпрaвнoсти пoлoвa.

Састанку су присуствовале Ивана Перић и Милана Поповић из СОС женског центра, Биљана Степанов из Центра за подршку женама и Мреже СОС Војводина, Весна Ћеримовић, Тамара Димић и Зорица Шурлан из Удружења Рома Нови Бечеј, Сузана Кујунџић Остојић из Националног савета буњевачке националне мањине и Косана Бекер – Fem Platz из Панчева.

Путем конструктивног дијалога са покрајинским заштитником грађана, проф. др. Зораном Павловићем и заменицом за равноправност полова Снежаном Кнежевић, представнице женских невладиних организација указале су на конкретне проблеме и могућности за решавање истих. Мапирањем проблема и изношењем предлога постављен је темељ за будућу сарадњу између Покрајинског заштитника грађана и поменутих невладиних организација, у циљу унапређења положаја жена и остваривања женских људских права на територији АП Војводине.