Please select your page

Centar za socijalni rad u poseti Pokrajinskom ombudsmanu

Foto: CSR u poseti Pokrajinskom ombudsmanu

Danas je u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, na inicijativu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, održan sastanak sa direktorkom i stručnim radnicama ovog organa starateljstva.

Na sastanku su razmenjena iskustva ove dve institucije u oblasti zaštite ljudskih prava i prava deteta i razgovarano je o problemima i izazovima u radu organa starateljstva, koji utiču na kvalitetno i profesionalno pružanje usluga korisnicima. Razmotrene su mogućnosti i predlozi za dalje korake i zajedničku saradnju u pravcu unapređenja uslova koji bi omogućili efikasniji sistem socijalne zaštite, profesionalni rad stručnih radnika i unapređenje njihovih profesionalnih kompetencija, ali i uvažavanja i poštovanja profesije i dostojanstva zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.

Konkretnija saradnja biće realizovana u narednom periodu, a usaglašeno je da su neke od tema kojima bi trebalo posvetiti posebnu pažnju medijacija u porodičnim odnosima i veštačenje.