Please select your page

Zahvalnica za doprinos razvoju udruženja

Foto: Pokrajinskom zaštitniku građana uručena zahvalnica

Udruženje mladih novosadskih intelektualaca - UMNI dodelilo je danas Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu zahvalnicu za veliki doprinos razvoju udruženja.

U razgovoru sa prof. dr Zoranom Pavlovićem, pokrajinskim ombudsmanom, dogovorena je saradnja dve institucije na planu organizovanja tribina o ljudskim pravima, okruglih stolova o pravima ugroženih grupa i stručnih poseta studenata Novosadskog univerziteta instituciji pokrajinskog ombudsmana.

UMNI je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija posvećena afirmaciji studentskih aktivnosti, kreativnih ideja, očuvanju kulture i tradicije, borbi protiv svih vidova diskriminacije i promociji humanitarnih aktivnosti i zdravog načina života.

Foto: Zahvalnica Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu