Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Zaštitnik građana Grada Sombora u poseti Domu za decu i omladinu „Mika Antić“ u Somboru

Foto: Poseta domu "Mika Antić" u Somboru

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u okviru redovnih aktivnosti u oblasti zaštite prava deteta, juče je zajedno sa Zaštitnikom građana Grada Sombora posetio Dom za decu i omladinu "Mika Antić" u Somboru. Cilj posete bio je sticanje neposrednog uvida u uslove života i nivo pružanja usluga korisnicima smeštenim u ovoj ustanovi socijalne zaštite. To je bila prilika i da zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta Milan Dakić, zajedno sa saradnicama, razgovara sa sekretarom Doma Milošem Kukuljem, zaposlenima, decom i mladima o trenutnim okolnostima života i rada u Ustanovi, njihovim svakodnevnim aktivnostima, te o starosnoj strukturi korisnika, nivou zadovoljenja njihovih uzrasno - razvojnih potreba i stepenu pružanja podrške, kao i o problemima s kojima se zaposleni svakodnevno susreću u radu i o eventualnim mogućnostima za njihovo uspešno prevazilaženje.

Pokrajinski zaštitnik građana početkom sledeće godine posetiće preostale ustanove za smeštaj dece i mladih na teritoriji Pokrajine, nakon čega će, shodno objektivno sagledanoj situaciji, sačiniti izveštaj i dati preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti rukovodeći se, pre svega, najboljim interesom deteta.