Please select your page

Saradnja institucija – ključ efikasnog odgovora na nasilje u porodici

Foto: Konferencija "Istanbulska konvencija - od zakona do prakse"Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman danas je u Skupštini AP Vojvodine po trinaesti put organizovao godišnju konferenciju Mreže „Život bez nasilja“. Tema ovogodišnje Konferencije bila je: „Istanbulska konvencija – od zakona do prakse“, budući da je Republika Srbija 2. jula 2018. godine podnela prvi državni izveštaj o primeni Istanbulske konvencije Grevio grupi nadležnoj za praćenje njene primene.

Otvarajući Konferenciju, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Snežana Knežević, istakla je da je važno što ovom događaju prisustvuju predstavnici i predstavnice svih relevantnih institucija, što govori o tome da smo spremni i voljni da sarađujemo i pošaljemo zajedničku poruku da se nasilje nad ženama i nasilje u porodici ne može i ne sme tolerisati.

„Nasilje nad ženama je kompleksan društveni problem, a broj žena koje su preživele nasilje u porodici i broj žrtava femicida govori da su nam potrebni širi okvir i strateški pristup koji će se fokusirati na prevenciju, zaštitu, gonjenje počinilaca, na integrisane politike, partnerstvo i, ponovo podvlačim – međusobnu saradnju institucija koja predstavlja ključ efikasne borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.“

Foto: Konferencija "Istanbulska konvencija - od zakona do prakse"U prvom plenarnom delu Konferencije, uz zamenicu Knežević, govorili su: Biljana Stepanov iz Centra za podršku ženama iz Kikinde koja je prezentovala Izveštaj iz senke o primeni Istanbulske konvencije, Jasmina Stanković, zamenica tužioca upućena u Republičko javno tužilaštvo koja je govorila o usaglašavanju krivičnog zakonodavstva Republike Srbije s Istanbulskom konvencijom, Maja Branković Djundić (UNDP) prezentovala je projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji, Zorana Antonijević (OEBS) prezentovala je rezultate najnovijeg regionalnog istraživanja o nasilju prema ženama u Srbiji, a Milorad Kalat (Odsek za prevenciju nasilja u porodici Ministarstva unutrašnjih poslova) predstavio je izveštaj o bazi podataka MUP-a prijava nasilja u porodici. Na Konferenciji više puta je ukazano na problem neadekvatnih i neusaglašenih evidencija institucija o nasilju nad ženama i nasilju u porodici zbog čega nije moguće na sveobuhvatan i kvalitetan način sagledati problem i sliku stanja o ovoj pojavi u našoj zemlji.

Nakon plenarnog dela, učesnice i učesnici Konferencije imali su priliku da u manjim grupama učestvuju i razmenjuju mišljenja i iskustva u okviru četiri panela na teme: nasilje nad ženama migrantkinjama i izbeglicama, mediji o nasilju nad ženama, individualni planovi zaštite žrtava, krivično delo proganjanje i polno uznemiravanje.

Mreža „Život bez nasilja“ formirana je na inicijativu Pokrajinskog ombudsmana 2005. godine s ciljem unapređenja saradnje i koordinacije svih nadležnih organa i institucija koje se bave zaštitom od nasilja u porodici, kontinuirane edukacije stručnjaka i profesionalaca zaposlenih u ovim institucijama, razmene iskustava i primera dobre prakse.