Please select your page

Održan Stručni skup o podršci deci na bolničkom lečenju

Foto: Sručni skup

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman danas je Kulturnom centru Novog Sada organizovao Stručni skup: „Zdravlje, samopoštovanje i dostojanstvo deteta – Podrška deci na bolničkom lečenju“. Skup je organizovan s ciljem da se ukaže na značaj celovitog pristupa pravima i razvoju deteta i da doprinos unapređenju prava deteta na uživanje najvišeg ostvarivog standarda zdravlja kako je to propisano Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Prema rečima profesora dr. Zorana Pavlovića, pokrajinskog ombudsmana, na osnovu iskustva Pokrajinskog zaštinika građana u oblasti prava deteta na zdravstvenu zaštitu, deca na bolničkom lečenju prepoznata su kao posebno ranjiva grupa. „Boravak u bolnici za dete može biti zastrašujuće, traumatično iskustvo, jer deca nisu samo bolesna, ona su i odvojena od svojih porodica, prijatelja i poznatog okruženja. Stoga je, radi punog ostvarivanja prava deteta i poštovanja njegovog ličnog dostojanstva, i u uslovima bolničkog lečenja, neophodno obezbediti svaki vid podrške deci i članovima njihovih porodica, međusobnoj saradnji i komunikaciji zasnovanoj na empatiji, uzajamnom poštovanju i poverenju, pružanje mogućnosti za igru, rekreaciju, učenje i izražavanje mišljenja u skladu s godinama deteta i stanjem u kojem se ono nalazi.“

Zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić prezentovao je preliminarne rezultate istraživanja o obezbeđivanju pratnje deci na stacionarnom lečenju, ukazavši na to da se ovo pravo deteta različito ostvaruje u bolnicama u AP Vojvodini, kao i da je neujednačena praksa bolnica u pogledu obezbeđivanja mogućnosti da roditelji oba pola budu u pratnji detetu na bolničkom lečenju.

Da bi istakao značaj holističkog pristupa zaštiti, ostvarivanju i unapređenju prava deteta, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman okupio je na skupu stručnjake iz zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sistema koji su iz različitih uglova govorili o aktivnostima i podršci deci na bolničkom lečenju. Na Skupu su, uz pokrajinskog ombudsmana profesora Pavlovića i zamenika Pokrajinksog ombudsmana Milana Dakića, govorili predstavnici Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine - Dr Jovanka Kolarović, načelnica Odeljenja za hematologiju, Dr Tatjana Kisić, psihološkinja i Tatjana Manojlović, vaspitačica sa Odeljenja za dečju psihologiju, socijalnu, pedagošku i preventivnu delatnost, Mirjana Kojić Pilipović, socijalna radnica Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, Zoran Aleksić, direktor OŠ "Dragan Hercog" Beograd, Neda Piljić - predstavnica roditelja dece obolele od raka.

Foto: PoveljaUčesnici Skupa više puta u toku izlaganja naglašavali su značaj aktivnosti, rada i podrške koju zdravstvenim institucijama, zaposlenima, a pre svega deci na bolničkom lečenju i njihovim roditeljima, pruža Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR). Sa željom da poseban podstrek da onima koji kao pojedinci i grupe svojim nesebičnim i požrtvovanim altruističkim radom ostalima osvetljavaju pravac kojim se krećemo zajedno, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman dodelio je priznanje u vidu Povelje za unapređenje ljudskih prava upravo Udruženju NURDOR.

Joland Korora, predsednica Upravnog odbora Udruženja NURDOR zahvalila se Pokrajinskom ombudsmanu na podršci i prepoznavanju značaja rada udruženja. Kako je navela: "Od danas Ombudsman i Nurdor su tim koji čine mala grupa ljudi, ali koji će udruženim snagama činiti velike stvari“. Tom prilikom predsednica Udruženja dodelila je dr Jovanki Kolarović Povelju o pravima dece u bolnici za doprinos u radu sa decom koja su na bolničkom lečenju.

Pokrajinski ombudsman profesor Pavlović u zaključnim zapažanjima istakao je potrebu za pružanjem podrške i zaposlenima u zdravstvenoj zaštiti, kao i unapređenja položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Uz to, ukazao je na to da i deci koja pohađaju srednje škole mora biti obezbeđeno pravo na obrazovanje u okolnostima bolničkog lečenja, postavio je pitanje istinske podrške roditeljima i skrenuo pažnju na to da smo svi odgovorni za položaj i unapređenje prava deteta i da nije na organizacijama civilnog društva da rešavaju probleme, već da je neophodno da odgovorni organi i institucije kreiraju sistemska rešenja.

Foto: Stručni skupFoto: Stručni skup

Foto: Stručni skup2018 11 26 deca i zdravlje 005