Please select your page

Pokrajinski ombudsman u poseti Domu za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici

Foto: Pokrajinski ombudsman u poseti Domu "Kolevka" u SuboticiU okviru aktivnosti obilaska ustanova domskog smeštaja dece čiji je osnivač AP Vojvodina, sa ciljem uvida u stanje ljudskih prava njihovih korisnika, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u petak 16. novembra 2018. godine posetio Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici. Direktor ustanove Nenad Kozomora upoznao je zamenika Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milana Dakića i njegove saradnice sa radom ustanove i uslovima života korisnika.

Dom je socijalno zdravstvena ustanova koja zbrinjava decu sa smetnjama u razvoju uzrasta od 0 do 26 godina života. U Domu u ovom trenutku zbrinuta su 162 deteta, najmlađi korisnik ima godinu dana, a najstariji 19 godina. Dom pruža i uslugu Dnevnog boravka, a u njemu trenutno boravi 25 korisnika, uslugu Stacionara za majku i dete i uslugu Prihvatne stanice. Uslugom Prihvatne stanice se obezbeđuje privremen smeštaj dece u slučaju hitne potrebe, do iznalaženja trajnijeg rešenja od strane nadležnog organa starateljstva, a koristi se i za zbrinjavanje dece migranata.

U Domu se o deci brine 90 medicinskih sestara, pedijatar, dečji neuropedijatar, dečji psihijatar, fizijatar i stomatolog. Za stručni rad sa decom ometenom u razvoju postoje dva savremeno opremljena kabineta za ranu stimulaciju psihomotornog razvoja: kreativna radionica i senzorna soba. Takođe određen broj dece je uključen i u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja.

Ovom prilikom ukazano je i na mnogobrojne projekte koji se planiraju da realizuju u cilju unapređenja života korisnika ustanove. Projekti se odnose na adaptaciju i rekonstrukciju ustanove, odnosno na proširenje kapaciteta ustanove, kao i stvaranju uslova za učenje na daljinu dece koja nisu u mogućnosti da odlaze u školu i na taj način budu uključena u obrazovno-vaspitni rad. Takođe, razgovarano je na temu smeštaja dece u male domske zajednice i o ideji palijativnog zbrinjavanja korisnika ovog doma.