Please select your page

Održana radionica sa članovima i članicama učeničkih parlamenata

1Danas je u Novom Sadu održana radionica sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta, koju su zajednički organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Centar za prava deteta, a na temu: „Prikupljanje mišljenja dece u procesu izrade Nacionalnog plana akcije za decu“. 

Radionica je za cilj imala prikupljanje mišljenja dece o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji, kvaliteta brige i zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, unapređenja brige o zdravlju dece, kao i prilikama koje bi doprinele kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece. Prikupljena mišljenja će biti dostavljena Savetu za prava deteta Vlade Republike Srbije i radnoj grupi zaduženoj za kreiranje novog Nacionalnog plana akcije za decu. Radionici su prisustvovali učenici iz osnovnih škola „Djura Jakšić“, Kać, „Miroslav Antić“, Futog, OŠ „Djura Daničić“ i „Petefi Šandor“, Novi Sad, kao i Gimnazije „Svetozar Marković“ i Doma učenika „Brankovo Kolo“.

Radionica je realizovana je u okviru projekta "Prava deteta u politikama i praksi", koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International i uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

 

9

8

6

2345