Please select your page

Okrugli sto "Palijativna nega u Srbiji"

Foto: Okrugli sto "Palijativna nega u Srbiji"26. oktobra 2018. održan je okrugli sto  „Palijativna nega u Srbiji“ u organizaciji Kolping Društva Srbije u prostorijama  Kluba za odrasla i stara lica „Vitaplan“  u Novom Sadu i to  kao nastavak saradnje započet na Međunarodnoj konferenciji „Da završetak života bude dostojanstven kao i njegov početak“ održanoj početkom 2018. godine.

Prisutni na okruglom stolu imali su prilike da se u poznaju sa radom jedne od najznačajnijih organizacija koja pruža uslugu stacionarnog hospisa po principu multidisciplinarnog palijativnog zbrinjavanja onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti i podršku njihovim porodicama, BELhospice. Takođe je predstavljen novi objekat u Malom Mokrom Lugu koji je počeo sa radom sredinom prošle nedelje u Beogradu u kome će se pružati besplatne usluge hospisa za 20 onkoloških pacijenata u okviru dnevnog centra, ali i mogućnost zbrinjavanja onkoloških pacijenata u kućnim uslovima kao podrška porodicama.

Postignut je dogovor među učesnicima okruglog stola  da se preduzmu konkretne aktivnosti u daljem podizanju svesti i rešavanju potreba palijativne nege kako na lokalu tako i šire na pokrajinskom i republičkom nivou. Takođe je konstatovano da je pitanje palijativne nege nedovoljno prepoznato od strane institucija posebno zbog nedostatka međusektorske saradnje u ozbiljnijem i efikasnijem pružanjem ove vrste usluge kako pojedincima koji su oboleli tako i kroz podršku koja nedostaje porodicama koje se nose sa ovim izazovima suočavaju same.

Na okruglom stolu su pored pomenutog BELhospice prisustvovali predstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Gerontološkog centra „Novi Sad“, Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, Zaštitnika građana Grada Novog Sada, Novosadskog humanitarnog centra, Centra Srce, negovateljice i osobe koje su imale višegodišnje iskustvo u radu sa osobama kojima je bila potrebna pomoć i podrška na završetku života.