Please select your page

Завршена конференција о мигрантској кризи

Фото: Конференција о мигрантској кризиЈуче је завршена међународна конференција коју су Покрајински заштитник грађана и Институт за криминолошка и социлошка истраживања, уз помоћ фондације Ханс Зајдел, организовали у Сомбору на тему „Мигрантска криза – одговор институција“.

Конференција је окупила велики број учесника из земље и иностранства, а потреба да се Покрајински омбудсман бави проблемима миграција произилази из чињенице да су се Србија и Војводина нашле на тзв. западно-балканској миграционој рути, па је одговор институција, као и мере које су оне предузимале и предузимају како би се обезбедила права миграната, њихов прихват, збрињавање, смештај, здравствена заштита, помоћ и приступ азилу, постао предмет наглашеног интересовања, како домаће, тако и међународне јавности.

Фото: Конференција о мигрантској кризиНа конференцији је истакнуто да миграциона кретања посебно погађају жене и указано на потребу родно сензитивног приступа приликом пружања услуга, укључивања мигранткиња у креирање тих услуга, као и едукацији локалних тимова о роднозаснованом насиљу међу мигрантском популацијом.

Закључујући конференцију, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман је исказао спремност ове институције да се темељито и континуирано бави мигрантском кризом и најавио да ће се идуће године расправљати о миграцијама, дијаспори и идентитету.

Излагања учесника конференције публикована су у Зборнику Института за криминолошка и социолошка истраживања и сви заинтересовани ће са садржајем зборника моћи да се упознају на сајту института.