Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman na Međunarodnom savetovanju pravnika “Oktobarski pravnički dani”

Foto: Oktobarski pravnicki daniPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman prof. dr Zoran Pavlović učestvuje na 15. međunarodnom savetovanju pravnika “Oktobarski pravnički dani” na kojem će se obratiti učesnicima i posebno izlagati na temu „Brak i porodica kao objekt zaštite u krivičnom zakonodavstvu Srbije“.

Ovogodišnje savetovanje održava se 12. i 13. oktobra ove godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u organizaciji ove visokoškolske ustanove i Udruženja pravnika Republike Srpske, a uz učešće više od 500 pravnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Plenarno zasedanje o stalnoj temi „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema“ biće održano u amfiteatru Pravnog fakulteta, nakon čega će ovaj međunarodni naučni skup nastaviti rad u pet katedri i to: državnopravna, upravnopravna i radnopravna; građanskopravna; privrednopravna; međunarodnopravna i krivičnopravna katedra.