Please select your page

Популационе политике морају поштовати фундаментална права грађана

Фото: Популациони проблеми  становништва србије у 21.веку

Превенција негативних демографских трендова је приоритет Владе Републике Србије, а у превенцији поменутих трендова веома значајну улогу имају стручни скупови, попут овог који је данас организовао Покрајински омбудсман, јер доприносе већој видљивости проблема и потенцирају важност његовог решавања, истакнуто је јуче на скупу који је Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао у Новом Саду.

На скупу су, поред проф. др Славице Ђукић Дејановић, министарке без портфеља задуженој за демографију и популациона политику и Светлане Селаковић, помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, учествовале и стручњакиње за демографију др Мирјана Рашевић и др Весна Лукић, из београдског Института друштвених наука, др Даница Шантић са Географског факултета из Београда и др Даниела Арсеновић, са Природно-математичког факултета из Новог Сада. 

Отварајући скуп, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, је истакао да становништво Србије  већ дуги низ година стари и спада међу најстарије популације у Европи и свету. Поред тога, смањује се број становника, јер сваке године више људи умре, него што се роди.  Ситуацију драматичном чини и велики број оних који своју будућност виде изван Србије. Старење становништва, као и његово смањивање могу, по речима покрајинског омбудсмана, изазвати бројне проблеме и зато је дефинисање одговарајућих политика изузетно важно. Издвајајући пронаталитетне политике проф. Павловић је посебно нагласио да се у дефинисању тих политика морају поштовати  права појединаца и појединки да сами одлучују о томе  када ће имати децу,  колико и у ком статусу. То су фундаментална права, поручио је омбудсман, и она не могу бити подложна било каквом условљавању, уз максималну подршку свим афирмативним мерама које Владе Републике Србије и АП Војводине предузимају у циљу подизања наталитета у нашој земљи. 

Представљајући учесницима скупа демографску слику Србије, министарка Ђукић Дејановић је навела да је позитивна стопа природног прираштаја у 2017. години забележена само у шест општина у Србији, и то у Бујановцу, Новом Саду, Сјеници, Прешеву, Тутину и Новом Пазару. Као главне узроке депопулације министарка је истакла недовољно рађање, исељавање у иностранство и морталитет. Подстицање рађања је кључни циљ популационе политике и он се, по њеним речима, мора остваривати преко ублажавања економске цене подизања деце, усклађивања рада и родитељства, снижавања психолошке цене родитељства, очувања репродуктивног здравља, решавања неплодности, едукације и агилности локалних самоуправа. 

Кабинет министра за демографију и популациону политику у 2018 години располаже са 500 милиона динара који су намењени суфинансирању популационих политика локалних самоуправа. За поменута средства конкурисало је 119 општина из Србије и 32 из Војводине, а средства ће бити намењена реконструкцији, адаптацији и изградњи нових вртића, стартап предузећима, опремању здравствених установа, становању, саветовалиштима и едукацији.

Повољни демографски индикатори морају бити резултат интегрисаних напора разних друштвених актера и они се, по речима министарке Ђукић Дејановић, могу очекивати тек за 10 – 15 година.

Једна од активности у имплементацији популационих решења од стране свих друштвено одговорних субјеката у друштву је и перманентна едукација становништва и  релевантних субјеката са њиховим правима и могућностима које им, преко већ постојећих инструмената популационе политике, стоје на располагању. Управо је циљ оваквих скупова да се на позитиван начин укаже не само на популационе проблеме који постоје, већ и на усвојена позитивноправна популациона решења од стране надлежних институција.

Фото: Популациони проблеми  становништва србије у 21.векуФото: Популациони проблеми  становништва србије у 21.веку