Please select your page

Потписан споразум о сарадњи са ПМФ-ом

Данас је у Новом Саду, у просторијама Покрајинског омбудсмана, потписан Споразум о научно- техничкој сарадњи Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Споразум је закључен у циљу остваривања сарадње две институције у области научно-образовне делатности. Сарадња ће се одвијати преко заједничких наступа приликом аплицирања и реализације пројеката, организовања стручне праксе за студенте Природно-математичког Факултета, организовања заједничких научно-стручних конференција, издавачке делатности и наступа на конференцијама и другим скуповима на којима ће се презентовати заједнички резултати.

Споразум о научно-техничкој сарадњи су потписали проф. др Милица Павков Хрвојевић, у име Природно математичког факултета и проф. др Зоран С. Павловић, у име Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана.

Споразум ступа на снагу даном потписивања.