Please select your page

Значај информисања и едукације младих - пут ка инклузивној омладинској политици

фото

Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је у раду конференције „Укључивање уживо – ка инклузивној омладинској политици“, која је одржана 19. јуна 2018. године у Палати Србија у Београду, у организацији Београдског центра за људска права, Националне асоцијације практичара/-ки омладинског рада, Кровне организације младих Србије и Националне асоцијације канцеларија за младе, уз подршку Министарства омладине и спорта и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Овај догађај био је прилика за окупљање релевантних учесника у остваривању циљева Националне стратегије за младе 2015 – 2025, са јединственом идејом да је дугорочно и одрживо укључивање младих могуће кроз сарадњу међу партнерима са различитим надлежностима који заједнички обезбеђују младима, посебно из друштвено осетљивих група, приступ различитим услугама доступним у заједници. У расправи на тему недостајућих компетенција у спровођењу инклузивне омладинске политике и начина како их стећи, заменик омбудсмана Милан Дакић и саветница Жељка Продановић су говорећи о искуствима институције у овој области, посебно указали на кључни значај информисања и едукације младих, као предуслова уживања многих људских права, путем упознавања са институтима који обезбеђују њихову партиципацију у друштвеном и политичком животу, као и са постојећим механизмима за ефикасно остварење овог циља.

фото

Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће у наредном периоду у сарадњи са омладинским организацијама са територије АП Војводине истражити проблеме са којима се млади суочавају приликом остваривања својих права, а који се тичу образовања, стручног усавршавања, запошљавања, здравља, безбедности и других питања.

Као први корак у овој активности, у понедељак 25. јуна 2018. године у Новом Саду, биће одржан састанак са представницима омладинских организација, на којем ће омбудсман упознати младе са својим радом и пружити им друге информације у области заштите њихових права.

Очекивани резултати састанака би били упознавање институције омбудсмана са радом ових организација и могућностима које нуде младима, затим умрежавање, сарадња и међусобна подршка током остваривања циља приближавања институције младима кроз различите активности, а током текуће године организоваће се слични састанци и у Сомбору, Вршцу и Кикинди.