Please select your page

На Палићу одржан Међународни скуп "Правда по мери детета"

Фото


Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је на Међународном научном тематском скупу на тему “Правда по мери детета” који је одржан 06. и 07. јуна 2018. године на Палићу у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања у сарадњи са Правосудном академијом.

Научни скуп „Правда по мери детета“ окупио је стручњаке из осам земаља региона (Словеније, Хрватске, Румуније, Мађарске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије) који су представили своје радове објављене у истоименој монографији, а присуствовао је и велики број представника центара за социјални рад, судија, невладиних организација које се баве дечијим правима.

Учесници конференције су констатовали да има довољно простора да се унапреди положај деце у правосудном систему. Поред нормативног, веома је важно и да се у стварности положај деце учини бољим. Напори великог броја актера који се баве правима деце - од Европске комисије, ОЕБС-а, државних органа, судова и тужилаштава до невладиних организација, сведоче о настојању да се оно што је записано у законима преточи у стварност.