Please select your page

Makedonski ombudsman međunarodnom konferencijom obeležio vredan jubilej

foto

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prisustvovao je, na poziv svog makedonskog kolege, obeležavanju dvadesetogodišnjice rada i postojanja institucije Narodnog pravobranitelja (Ombudsmana) Republike Makedonije.

Proslava jubileja je, pored svečanog, imala i svoj radni deo, jer je u sklopu obeležavanja godišnjice organizovana i međunarodna konferencija na kojoj su ombudsmani, okupljeni u Asocijaciji mediteranskih ombudsmana, raspravljali o ulozi ombudsmana u zaštiti socijalnih, kulturnih i ekoloških prava.

Svečani deo konferencije održan je o Sobranju Makedonije, gde su se brojnim zvanicama i predstavnicima političkog i diplomatskog života, kao i gostima iz makedonskog susedstva i Evropske unije, obratili najviši državni funkcioneri Makedonije, kao i predstavnici Asocijacije mediteranskih ombudsmana, Saveta Evrope, a putem video linka i evropska ombudsmanka.

foto

Nakon prigodnih uvodnih govora i evociranja uspomena na početke rada i razvojni put institucije Narodnog pravobranitelja, konferencija je nastavila rad raspravljajući o ulozi ombudsmana u zaštiti socijalnih prava posebno ranjivih kategorija građana, kulturnih, kao i prava na zdravu životnu sredinu.

Na kraju drugog radnog dana konkretizovani su zaključci konferencije i usvojena Deklaracija o socijalnim, kulturnim i ekološkim pravima Asocijacije mediteranskih ombudsmana.

Međunarodnoj konferenciji, koja je krajem maja organizovana u Skoplju, prisustvovala je, u ime Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, Jagoda Vještica, viša savetnica.