Please select your page

Prepoznavanje - uslov uspešne borbe protiv nasilja

foto

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je danas, u Skupštini AP Vojvodine, okrugli sto na temu razumevanja porodičnog i partnerskog nasilja u nalazima i mišljenjima veštaka.

Postupajući po pritužbama, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u više navrata do sada uočio da se u mišljenjima i nalazima sudskih veštaka nedovoljno razume fenomen porodičnog i partnerskog nasilja, kao i stanja i potreba žrtava, najčešće žena i dece.

Okrugli sto je organizovan u cilju što potpunijeg razumevanja fenomena porodičnog i partnerskog nasilja, a u njegovom radu su učestvovali advokati, sudije Osnovnog, Višeg i Apelacionog suda u Novom Sadu, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i Centra za podršku ženama iz Kikinde.

Organizaciju okruglog stola je podržala Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - Misija u Srbiji.

foto

 fotofoto