Please select your page

Посета прихватном центру за мигранте и основним школама у Кикинди

форо

У оквиру активности праћења процеса укључивања деце миграната на територији АП Војводине у образовни систем Републике Србије, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, заменик за права детета Милан Дакић и виша саветница Јагода Вјештица, обишли су Прихватни центар за мигранте у Кикинди, као и основне школе „Ђура Јакшић“ и „Жарко Зрењанин“ у овом граду.

На основу овлашћења да надгледа примену међународних прописа и стандарда у области људских права, а имајући у виду обавезе наше државе као чланице Конвенције УН о правима детета, омбудсман посебно прати предузимање одговарајућих мера којима се детету које се сматра избеглицом омогућава да добије одговарајућу заштиту у остваривању права садржаних у овој конвенцији, међу којима се посебно издваја право на образовање.

На основу затеченог стања, омбудсман истиче задовољство до сада постигнутим резултатима пружања помоћи ради остваривања права деце миграната на образовање, коју у оквиру својих овлашћења и могућности пружају представници Комесаријата за избеглице и миграције, територијално надлежне школске управе, основних школа које ова деца похађају, установа здравствене и социјалне заштите и органа јединице локалне самоуправе, али и бројних хуманитарних организација.

фото

Њиховим заједничким радом настоји се омогућити деци мигрантима да дани које проводе у прихватном центру што више личе оним најбезбрижнијим у којима треба да протекне свачије детињство, као и да право на образовање, које је у најбољем интересу детета, адекватно буде остварено: у школској згради, у учионицама са другом децом.

Охрабрује да су ово препознали и одговорни субјекти у нашој земљи, као и да су ове активности пре свега окренуте ка социјализацији деце, укључивању у школски живот, дружењу са својим вршњацима, како би макар донекле заборавили ужасе рата које су преживели и ублажили тугу за својим домовима које су напустили. По завршетку свих планираних активности које се односе на праћење процеса укључивања деце миграната у образовни систем, Покрајински заштитник грађана ће о овоме израдити посебан извештај у којем ће на основу прикупљених информација предложити мере за даље унапређење стања у овој области.