Please select your page

Потребан стратешки приступ насиљу над женама

фото

Представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Снежана Кнежевић, заменица за равноправност полова, и Стефан Тодоровић, сарадник, учествовали су на конференцији „Насиље над женама и девојчицама у Србији – између обавеза и реалности“, која је јуче, уз подршку шведске владе, организована у Београду.

Конференција је организована у оквиру заједничког пројеката агенција Уједињених нација и Владе Републике Србије „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији“ са намером да отвори дебату о ефектима примене међународног и националног нормативног оквира на животе жена и девојчица које су преживеле насиље, изазовима у пракси и начинима на који се може унапредити превенција и заштита од насиља. Општи циљ заједничког пројекта је стварање нулте толеранције и елиминисање насиља над женама и девојчицама у Србији.

Чињеница да је у Србији од почетка године убијено, према званичним подацима, 18 жена, отвара питање да ли је нормативан довољан да би се одговорило на сложени феномен родно заснованог насиља или је потребан шири оквир и стратешки приступ овом питању, који би се фокусирао на превенцију, заштиту, гоњење починилаца, интегрисане политике и партнерство.

фото

Насиље над женама је сложен друштвени проблем, дубоко укорењен у патријархалним нормама и свакодневно потврђиван асиметријом моћи у односима мушкараца и жена. Модернизован нормативни оквир је нужан, али не и довољан одговор на насиље над женама, да би се оно елиминисало потребан је шире утемељен, стратешки приступ.

Поред представника покрајинског омбудсмана, на конференцији су учествовали и представници других независних институција, владе, невладиних организација које заступају интересе и права жена, као и представници медија и међународних организација.