Please select your page

Наставак практичне наставе

фото

Друга група студената Правног факултета за правосуђе и привреду из Новог Сада, започела је данас у институцији Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана практичну наставу. Студенте је примио проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, који је, у свом уводном предавању, говорио важности и значају институције на чијем је челу.

У наредних пет дана запослени у омбудсману упознаће студенте са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, са организацијом институције, њеним надлежностима, конкретним поступањем по притужбама, истраживањима, сарадњом са невладиним организацијама и институцијама која се баве заштитом људских права, као и са односом институције и медија.

Током извођења практичне наставе ментор студентима ће бити Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.