Please select your page

Инклузиван процес измене закона

фото

Крајем прошле недеље Јанош Орос и Снежана Кнежевић, заменици Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина и равноправност полова, разговарали су у Суботици са представницима буњевачког, мађарског, хрватског и немачког националног савета.

Заменике Покрајинског омбудсмана је интересовало да ли су представници националних савета били укључени у рад на измени и допуни закона о националним саветима, са каквим се проблемима у свом раду суочавају, да ли се ти проблеми и у којој мери односе на равноправност полова и где виде простор могуће сарадње две институције, које посвећено раде на афирмацији, остварењу и заштити права и слобода припадника националних мањина и родне равнопраности.

Представници сва четири национална савета активно су, било властитим предлозима, било примедбама на предложена решења, учествовали у процесу измена и допуна закона.

Имајући у виду чињеницу да ове године треба да буду организовани избори за националне савете, постављена су и питања финансирања изборних кампања, као и овере потписа у оним срединама у којима не постоје нотари. Пажња јавности мора бити фокусирана на питање бирачких спискова, а покрајински и републички органи, речено је заменицима Покрајинског омбудсмана, треба да подстичу грађане да се, без икаквог страха, на те спискове и уписују.

фото

Сваки трећи члан немачког националног савета је жена, у буњевачком националном савету жене су у процентима изједначене са мушкарцима, док стручном службом мађарског националног савета доминирају жене. Након избора из 2014. године, у Хрватском националном вијећу је формиран одбор за родну равноправност, али он није заживео, а Вијеће током свог рада – а исти је случај и са осталим саветима - није добијало пријаве које би се односиле на обесправљеност жена и породично насиље.

Мађарски национални савет није организовао посебне едукације о правима жена, али су његове чланице учествовале у едукацијама које је организовао Савез војвођанских Мађара. Поред едукације, простор за сарадњу Покрајинског омбудсмана и националних савета би требало тражити, поручено је у хрватском националном вијећу, и у различитим формама повезивања и заједничким активностима чланица националних савета.

фото фото