Please select your page

МРЕЖА „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“: ЈАЧАТИ КАПАЦИТЕТЕ, ЕДУКОВАТИ, ИЗАЋИ ИЗВАН НОВОГ САДА

вест

У организацији Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана јуче је у Новом Саду одржан редован састанак мреже „Живот без насиља“ на коме се разговарало о реализацији активности које су договорене крајем 2017. године, као и о даљим активностима и ефикаснијој сарадњи чланица Мреже.

У својој поздравној речи, покрајински заштитник грађана проф. др Зоран Павловић нагласио је важност мултисекторског приступа у превенцији насиља и потребу да заједничко учешће свих релевантних актера у спречавању и заштити од насиља у породици буде видљивије.

На састанку је договорено да у рад Мреже треба укључити и новинаре и радити на јачању капацитета студената и студенткиња журналистике, како би се извештавање о насиљу у породици одвијало у складу са етичким кодексом и у циљу што потпунијег информисања јавности о раду Мреже. Уз то, закључено је да је потребно да се особама с оштећењем слуха учине доступнијим информације о раду Мреже, да се изгради ефикасан и поуздан  систем евидентирања случајева насиља у породици, да се организују додатне и континуиране едукације за припаднике судске власти, а предложен је и додатни рад на јачању мултисекторске сарадње и организовање округлог стола о раду Мреже.

Са циљем да се организују сусрети са представницима локалних институција и ојачају структуре које поступају у случајевима насиља, предложено је да наредни састанак Координационог тима мреже „Живот без насиља“ буде одржан изван Новог Сада, у јединицама локалне самоуправе које немају локане омбудсмане.

Редовном састанку мреже „Живот без насиља“, уз покрајинског омбудсмана проф. др Зорана Павловића, заменицу покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежану Кнежевић и сараднице ове институције, присуствовали су: Соња Гавриловић из Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;  Мирјана Антић из Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама; Соња Михајловић и Весна Влаисављевић из Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и родну равноправност;  Горана Кукобат и Војин Јованчевић из Покрајинског секретаријата за образовање,  управу, прописе и националне мањине – националне заједнице;  Биљана Делић из Покрајинског секретаријата за здравство и  Радмила Стикић из Покрајинског секретаријата за финансије као и  Марина Вукотић и Анђелија Ђоловић из Покрајинског завода за социјалну заштиту, Катарина Крајновић из Завода за равноправност полова, Ана Томанова Маканова из Одбора за равноправност и као гост судија Оливера Пејак Прокеш из  Апелационог суда у Новом Саду.