Please select your page

Омбудсман у посети Словачком националном савету

фото

У оквиру редовних обилазака националних савета националних мањина, Снежана Кнежевић, заменица покрајинског заштитника грађана за равноправност полова и Јанош Орос, заменик за права националних мањина, посетили су 24. априла 2018. године Национални савет словачке националне мањине како би се, у разговору са Аном Томановом Макановом, председницом савета и њеним сарадницима, упознали са радом и проблемима са којима се Савет сусреће.

На састанку се разговарало о новом Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, у вези којег је недавно окончана јавна расправа. Национални савет је одржао неколико трибина посвећених овој теми. Од ових измена и допуна се много очекивало, нарочито да ће отклонити недостатке и недоречености важећег закона, али се то није десило. Главне замерке су да правни статус националних савета националних мањина ни даље није прецизно дефинисан, неспојивост функције председника и чланова није недвосмислено одређена и оставља могућност за различита тумачења, а примедби има и на начин финансирања и распоред буџетских средстава која се додељују.

Национални савет словачке националне мањине је један од свега три национална савета који је формирао своје Стално тело за равноправност полова. Преко овог тела, Савет настоји да допринесе унапређењу положаја жена, њиховом економском оснаживању, едукацији и спречавању насиља у породици.

На крају састанка је договорено да се сарадња између Националног савета словачке националне мањине и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, у више наврата до сада потврђена, настави и убудуће.