Please select your page

Приватност и достојанство детета морају бити заштићени

фото

Данас је у Новом Саду, у организацији Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, одржан стручни скуп под називом „Деца и медији“.Организацијом овог скупа, покрајински омбудсман желео је допринесе већој видљивости, целовитијем представљању и квалитетнијој обради медијских садржаја који се односе на децу.

Скуп „Деца и медији“ био је структурисан у две тематске целине. У оквиру првог блока учесници су реферирали о праву детета у контексту медијског извештавања, док је у оквиру друге целине њихова пажња била фокусирана на реч медија и одговор институција.

У уводном излагању покрајински заштитник грађана - омбудсман, проф. др Зоран Павловић, истакао је важност теме скупа, скренувши пажњу и на улогу родитеља као социјализатора који помажу деци при вредновању медијских садржаја, разумевању моралне поуке, те при стварању критичке свести о тим садржајима. Однос друштва према деци зависи и од представљања деце у медијима. Приватност и достојанство детета мора бити заштићено, а обавеза новинара да поштује етички кодекс постоји, чак и када су изложени притисцима, нагласио је покрајински заштитник грађана - омбудсман, проф. др Зоран Павловић. Он је даље указао и на потребу остваривања права детета да буду информисана, те да јавно искажу своје мишљење. Професор је излагање завршио истицањем важности медија како за унапређивање и заштите дечјих права, тако и за рад покрајинског омбудсмана, с обзиром на то да извештавањем о кршењу права детета, медији пружају прилику и омбудсману да покрене истрагу и дечија права учини ефикасним и функционалним концептом.

фото

Током прве тематске целине указано је на то да је видљивост деце у медијима веома слаба, што значи да медији не придају велики значај темама везаним за популацију најмлађих. Поред тога, не показују увек ни ону врсту професионалне и етичке осетљивости, којом се штите интереси деце и уважава њихов дигнитет. У медијима деца се често представљају као жртве насиља, а веома ретко као равноправни учесници у јавном животу, који имају и своје ставове, и право да их изразе. Поштовање мишљења детета – право на партиципацију, иако представља један од основних принципа Конвенције о правима детета, у медијском простору и даље је ограничено. Током друге тематске целине на којем су излагали представници медија и институција (центар за социјални рад, полиција, суд итд.) било је речи о потреби за едукацијом новинара и професионалаца о правима детета. Од представника медија, могли су се чути и примери позитивне праксе који се тичу односа деце и медија, формирању њихових ставова, те о укључивању младих у креирањемедијских садржаја.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, на основу излагања и дискусије формулисаће закључке и препоруке, које ће даље упутити надлежним органима. Текстови излагача биће објављени у посебној публикацији.

Уз запослене у Покрајинском омбудсману, на скупу су учествовали и представници Уницефа, Правосудне академије, Унивезитета, судова, тужилаштава, Радио-телевизије Војводине, Института за криминолошка и социолошка истраживања, Регулаторног тела за електронске медије, листа Политика, Института за ментално здравље, Полицијске управе Новог Сада и Центра за социјални рад из Сомбора.