Please select your page

Потреба за едукацијом постоји, недостају средства

Фотографија

Анико Ширкова, заменица покрајинског заштитника грађана и Јагода Вјештица, саветница, обишле су црквени дом за одрасле и старе „Batthyaneum“, у Кањижи.

„Batthyaneum“  је почео са радом у децембру 2015. године и лиценциран је од стране Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику. Оснивач Дома је фондација  Batthyaneum, а дом је име добио по др Batthyany Stratman Laslu.

У Дому тренутно борави 28 особа и о њиховој сигурности, здравственој заштити, психо-социјалним потребама, конфору и друштвеном животу брине десет запослених. У Дому постоји амбуланта, лифт који омогућује корисницима да се несметано крећу по свим нивоима зграде и мала капела, за задовољавање духовних потреба корисника дома. Специјалистички прегледи за кориснике организују се у Сенти и њих би, истичу у Дому, било знатно лакше организовати када би „Batthyaneum“ поседовао сопствено возило. Услуге неуропсихијатра се обезбеђују по потреби, односно једном у две недеље. Сарадња са Домом здравља у Кањижи се оцењује као веома добра, али не и сарадња са осталим приватним домовима.

Најстарији корисник услуга овог дома има 95 година. Једна трећима корисника је везана за кревет и туђу помоћ, док су остали покретни и полупокретни. Од тога да ли је корисницима потребна  туђа помоћ зависи и цена услуга у „Batthyaneumu“ . Корисници услуга Дома нису само становници Кањиже, него и житељи осталих градова у Војводини. Актуелним и потенцијалним корисницима Дом нуди трајни, привремени или смештај на неколико дана.

Потребе за смештајем превазилазе могућности и садашње капацитете „Bathhyaneuma” и зато се започело са изградњом и додатног објекта, чији су смештајни капацитети пројектовани за 25 корисника.

Проблем који је у више наврата апострофиран у разговору са управом Дома се тиче едукације запослених, како у овој, тако и у другим установама истог или сличног карактера. Било би добро када би се надлежне институције позабавиле овим проблемом и организовале акредитовану, двојезичну обуку у Кањижи.