Please select your page

Individualni pristup za što samostalniji život

Pin It

Foto

Jedna od posledica odlaska mladih ljudi iz zemlje je i preuzimanje brige o starim osobama od strane za to specijalizovanih ustanova.

U Kikindi o odraslim i starim licima brinu dve ustanove, a „Misericordia“, licencirana ustanova socijalne zaštite, jedna je od njih. Ustanova je osnovana pre tri godine, a njen osnivač je Katolička biskupija. U Domu, po rečima direktora Lasla Boviza, trenutno boravi 41 korisnik, a njegovi su kapaciteti projektovani za neznatno veći broj – 43 korisnika.

Većina korisnica su žene. Najmlađa korisnica ima 45, a najstarija 90 godina.

U želji da obogate život osoba u Domu i učine ih što samostalnijim, pažnja i briga zaposlenih je fokusirana na pojedinca, a ne na njegovo stanje. To od zaposlenih lica zahteva odanost profesiji i izuzetnu posvećenost u radu.

„Misericordia“ raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim i višekrevetnim sobama sa kupatilom, kablovskom televizijom i telefonom. Cena usluga zavisi od stepena podrške potrebne svakom korisniku usluge doma.

U okviru Doma postoji ambulanta za zdravstvenu negu, prostor za fizikalnu i radno okupacionu terapiju. Inače, o korisnicima Doma brine 20 zaposlenih, a među njima jedan lekar, pet negovateljica, četiri medicinske sestre i jedan socijalni radnik.

Aniko Širkova, zamenica pokrajinskog zaštitnika građana i Jagoda Vještica, savetnica, obići će krajem nedelje Privatni dom “Batthyaenum” , u Kanjiži.