Please select your page

Ojačati svest o potrebi palijativne nege

Pin It

fb VEST CIR

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman učestvovao je dana 27. februara 2018. godine na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Novom Sadu, pod nazivom „Da završetak života bude dostojanstven kao i njegov početak“. Na Konferenciji su predstavljena strana i domaća iskustva u pružanju palijativne nege i zbrinjavanja neizlečivo obolelih pacijenata u cilju pružanja fizičke emotivne, socijalne i duhovne podrške ovim licima, a u želji da se oslobode od bola, te da im se omogući dostojanstven život i mir.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman prof.dr Zoran Pavlović je u svom obraćanju upoznao prisutne sa istraživanjem koje je institucija Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana sprovela tokom 2015. godine o palijativnoj nezi pacijanata, a osvrnuo se i uopšteno na stanje u zdravstvu na teritoriji AP Vojvodine. Posebno je iskazao brigu za stanovništvo seoskih naselja, koje često nema obezbeđenu ni primarnu zdravstvenu zaštitu, naglašavajući da će ovom pitanju institucija posebno posvetiti pažnju u narednom periodu, kao i da će permanentno raditi na podizanju svesti javnosti o potrebi uvođenja palijativne nege. Stim u vezi istakao je da je potrebno kod mladih ljudi podizati svest o brizi za najstarije sugrađane, a što će dovesti do većeg broja volontera koji će biti na usluzi i pomagati starijima i lekarima u nekom budućem programu palijativnog zbrinjavanja. Ombudsman je istakao da je na nivou države usvojena strategija o palijativnom zbrinjavanju, ali da ona još uvek nije zaživela u celosti.

Nakon prof. dr Zorana Pavlovića prisutnima su se obratili zaposleni u Belhospisu, specijalizovanoj, dobrotvornoj organizaciji za pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja pacijenata na teritoriji Beograda. Prisutnima je kroz dijalog približen značaj palijativnog zbrinjavanje teško bolesnih pacijenata. Takođe, istaknuto je da pružanje palijativne nege treba da omogući pacijentima obolelim od neizlečivih bolesti dostojanstven život, kao i život bez bola.

O austrijskom sistemu palijativnog zbrinjavanja govorio je Johan Baumgartner (Johan Baumgartner) – potpredsednik austrijskog saveza hospisa (Hospiz Austria) zadužen za palijativnu negu u austrijskoj oblasti Štajerskoj, kao i iskustvima i brojnim problemima sa kojima su se suočavali na putu uvođenja istog. Naveo je da su u Austriji prve palijativne institucije osnovane pre dve decenije, a pre 14 godina doneti su standardi po pitanju palijativnog zbrinjavanja na nivou Austrije.

Mađarski sistem palijativnog zbrinjavanja predstavila je Judit Šafer (Judith Schaffer) – potpredsednica mađarskog saveza za palijativno zbrinjavanje. Ona je istakla da je austrijski model daleko napredniji od mađarskog, ali da je mađarski nešto na šta bi naša zemlja mogla da se ugleda. Usluge palijativnog zbrinjavanja u ovoj zemlji zakonski su regulisane i organizovane u domovima pacijenata, u zdravstvenim ustanovama i institucijama za negu belesnika.

Predstavnici Doma Zdravlja „Novi Sad“ izneli su podatak da se svake godine oko hiljadu bolesnika na teritoriji Grada Novog Sada nađe u terminalnoj fazi bolesti i kojima je potrebna palijativna nega. Na teritoriji Grada Novog Sada, ali ni na teritoriji Vojvodine ne postoji hospis koji bi preuzeo brigu o ovim pacijantima. U okviru Doma Zdravlja „Novi Sad“ postoji Služba kućnog lečenja koja polako treba da preraste u palijativnu službu. Svoja iskustva palijativnog zbrinjavanja u Srbiji izneli su i predstavnici Instituta za plućne bolesti - Sremska Kamenica, kao i ustanova „Gold Star“ iz Kovačice. O nevladinom sektoru, kao pokretaču promena u ovoj oblasti govorili su predstavnici Caritasa, Novosadskog humanitarnog centra, Ekumenska humanitarna organizacija i dr.

Svi učesnici konferencije istakli su da je neophodno da se zajedno radi na podizanju svesti javnosti, posebno kod predstavnika vlasti, o potrebi obezbeđivanja palijativnog zbrinjavanja . Ovo iz razloga jer naše društvo još uvek nema svest o tome da je stanovništvo sve starije zbog čega postoji potreba za ovakvim vidom zbrinjavanja. Takođe, ukazano je na potrebu da se organizuje više konferencija na ovu temu, kako bi se zajedničkim snagama istrajalo u borbi da i u Srbiji zaživi sistem zbrinjavanja i nege.