Please select your page

Делотворно учешће националних мањина у раду органа јавне власти

Фотографија са округлог стола

Покрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи са Центром за истраживање етницитета из Београда одржао је 23.02.2018. године округли сто посвећен делотворном учешћу националних мањина у раду органа јавне власти и јавних служби, настојећи да допринесе сагледавању стања у овој области.

Присутне су поздравили Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман и Горан Башић из Центра за истраживање етницитета. Потом су се присутнима обратили Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе и Емил Лулић, представник Националног савета мађарске националне мањине.

Округли сто се остварује у вези са пројектом који спроводе Центар за истраживање етницитета, Координација националних савета националних мањина и Министарство државне управе и локалне самоуправе, чији је циљ утврђивање предлога одрживих решења за унапређење заступљености националних мањина у јавном сектору.

Горан Башић је указао на проблем друштвеног интегрисања националних мањина. Упркос чињеници да је Уставом и Законом о заштити права и слобода националних мањина загарантовано право националних мањина на одговарајућу заступљеност приликом запошљавања у јавним службама, то право се не остварује у пуној мери.

Међународне организације, стручњаци и мањинске самоуправе указују на то да се, изузев у раду органа АП Војводине и појединих локалних самоуправа, не води рачуна о одговарајућој заступљености мањина у органима јавне власти. То је једна од препрека интеграције мањина и друштвеној стабилности.

Као израз сврсисходног запошљавања припадника националних мањина, које не представља пуко задовољство просте математичке форме која се огледа у пропорционалности односа броја запослених, омбудсман препознаје пре свега потребу и целисходност ангажовања припадника нарочито осетљивих и рањивих друштвених група, чија сензибилисаност која произлази из познавања миљеа из којих долазе али и стручног образовања, може квалитативно унапредити рад органа специфичних надлежности. У том смислу, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, као самосталан и независан орган који се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права, у сарадњи са Ромским образовним фондом из Београда, од 1. марта 2018. године ангажоваће дипломирану правницу припадницу ромске националне мањине на шестомесечни рад у институцији, са могућношћу продужетка сарадње.

Фотографија са округлог столаСастанку су, поред поменутих, присуствовали и представници Националних савета мађарске, ромске националне мањине, Хрватског националног вијећа, Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице, Удружења локалних омбудсмана Србије, представница Мисије ОЕБС-а у Србији и помоћник председника Општине Шид. Из Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, састанку су присуствовали заменице и заменици Анико Ширкова, Милан Дакић, Снежана Кнежевић и Јанош Орос са сарадницима.