Please select your page

Са сваким дететом 15 минута читања дневно

Лого - Нови Сад чита деци

Конвенција Уједињених нација о правима детета, као највиши стандард у области заштите и унапређења права детета, уједно је и документ који заговара добробит, унапређење развоја детета, његових компетенција и независности личности. Она почива на становишту да, у циљу потпуног и складног развоја личности, дете треба да расте у породичној средини, у атмосфери среће, љубави и разумевања. Право на живот је неотуђиво право детета, а држава је дужна да у највећој могућој мери обезбеди опстанак и развој детета и предуслове за остваривање права. Ово не значи само доношење закона, развијање институција и служби за заштиту права детета, већ информисање деце, родитеља и других грађанки и грађана о правима детета, промовисање активности и стварање могућности за што квалитетније одрастање и развој сваког детета у заједници.

Нови Сад, ових дана, пример је за то како као заједница можемо преузети одговорност за бригу о деци у пружању подршке њиховој добробити и квалитетном развоју. Наиме, испред организације Новосадска мрежа за децу, са којом Покрајински заштитник грађана остварује сарадњу, покренута је иницијатива „Нови Сад чита деци“ чији је циљ подизање свести родитеља и шире јавности о значају читања са дететом.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подржава ову иницијативу увиђајући њен значај за унапређење права детета на квалитетан развој и одрастање у стимулативном окружењу. Посебан значај иницијативе види у томе што ће различите активности у виду читања и игре са децом бити учињене доступним и деци које живе или бораве у мање стимулативним срединама, те у томе што је у активности укључено више од 25 организација, установа, институција и више од 90 волонтера. Активности ће се одвијати свакодневно током фебруара, а родитељи и јавност биће информисани о томе зашто је читање с дететом важно, како се бирају књиге и како се деца укључују у активности читања.

Будући да су истраживања показала да чак и краткотрајно свакодневно читање са дететом и то од најранијих дана, може да учини много за стимулацију његовог целокупног развоја, Покрајински заштитник грађана – омбдусман позива све родитеље, грађанке и грађане, да већ данас издвоје бар 15 минута за заједничко читање са дететом. Нека заједничко читање буде уживање и за одраслог и за дете, јер само тако оно ће код детета подстаћи развој говора и језика, комуникацијских и социјалних вештина, сазнајних способности, маште, креативног и стваралачког мишљења, самосвести, али ће допринети и стварању опуштене атмосфере, осећаја сигурности, блискости и привржености детета са оним ко му чита.