Please select your page

Вода није само услов опстанка, него и просперитета

Колегијум

Право на живот у здравој животној средини је Уставом Републике Србије загарантовано и веома важно егзистенцијално право, коме се у нашем друштву не придаје значај какав заслужује, истакнуто је на јуче одржаном проширеном колегијуму Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана на тему “Право на живот и здравој животној средини”. У дискусији је истакнуто да вода није само услов нашег опстанка, него и просперитета.

Поред запослених у омбудсману и локалних заштиника грађана из Бачке Тополе, Сомбора и Новог Сада, у раду колегијума су учествовали и представници академске заједнице, експерти за проблеме вода: Божо Далмација, проф. Природно-математичког факултета, Наташа Милић, проф. Медицинског Факултета, Јелена Киурски, проф. Факултета за економију и инжињерски менаџмент, Мира Пуцаревић, проф. Факултета за заштиту животне средине, Ратко Бајчетић, експерт за управљање водама,  Мирјана Лабан, помоћник секретара у Ппокрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Горан Пејчић, новинар РТВ и Срђан Матовић, АРХУС, Крагујевац.

Након уводних излагања и кратке дискусије, учесници колегијума су усвојили следеће закључке:

  • да надлежни покрајински секретаријати лобирају за средства потребна за израду стратегије водоснабдевања,
  • да Покрајински заштитник грађана – омбудсман, локални заштитници грађана, јавне власти, невладине организације и медији заједно раде на подизању свести грађана о праву на живот у здравој животној средини,
  • да Покрајински заштитник грађана – омбудсман иницира додатно запошљавање инспектора за заштиту животне средине у местима у којима недостају,
  • да Покрајински заштитник грађана - омбудсман, са релевантним институцијама у Војводини, аплицира за средства потребна за мапирање пијаћих вода у Војводини и,
  • да Покрајински заштитник грађана - омбудсман рад започет на едукацији посланика скупштине и запослених у органима управе о људским правима, настави едукацијом инспектора за заштиту животне средине у АП Војводини и локалној самоуправи.