Please select your page

Кампања „16 дана активизма против насиља према женама”

Конференција за медије Покрајинског координационог тима Мреже „Живот без насиља”, као најава спровођења међународне кампање „16 дана активизма против насиља према женама” на територији АП Војводине, одржана је данас у Покрајинској влади. „16 дана активизма против насиља према женама” је глобална кампања коју сваке године спроводи око 1700 организација у више од 100 држава света. Кампања почиње 25. новембра на Међународни дан борбе против насиља над женама и завршава се 10. децембра на Дан људских права.

Одржавање данашње конференције за медије иницирао је Покрајински заштитник грађана - омбудсман, као институција која је већ тринаест година на челу координационог тима Мреже „Живот без насиља”, а коју чине представници и представнице покрајинских институција надлежних за превенцију и сузбијање насиља у породици и родно заснованог насиља.

Након кратког осврта на информације из медија о убиству жене из Панчева од стране њеног партнера као последицу насиља у породици управо у недељи када почиње светска кампања „16 дана активизма против насиља према женама”, медијима су се обратиле Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова, Ана Томанова Маканова, председница Одбора за родну равноправност Скупштине АПВ и координаторка Женске парламентарне мреже, Светлана Селаковић, помоћница покрајинског секретара за равноправност полова у Покрајинском секретаријату за социјалу политику, демографију и равноправност полова и Диана Миловић, директорка Завода за равноправност полова.  

Снежана Кнежевић је овом приликом указала на сврху, циљеве постојања и активности Мреже „Живот без насиља”, као јединственог, специјализованог, регионалног  координационог механизма који окупља покрајинске институције надлежне за поступање у случајевима насиља у породици и родно заснованог насиља, позивајући присутне да 12. децембра дођу на њену тринаесту по реду годишњу конференцију која ће се бавити првим искуствима у примени новог Закона о спречавању насиља у породици.

Наглашавајући значај континуитета учешћа покрајинских родних механизама у глобалној кампањи „16 дана активизма против насиља према женама”, Ана Томанова Маканова је најавила четири трибине Одбора за равноправност полова Скупштине АПВ и Женске парламентарне мреже под називом „Заједно против насиља”, које ће се у сарадњи са локалним родним механизмима и скупштинама јединица локалних самоуправа одржати у Општинама Оџаци, Врбас, Мали Иђош и Ада.

Након осврта на раније спроведене и текуће пројекте два покрајинска секретаријата о чијим активностима је говорила, Светлана Селаковић је најавила два њихова догађаја у оквиру предстојеће кампање. Покрајински секретаријат за здравство ће 5. децембра, након конференције за медије, у Скупштини АП Војводине одржати конференцију под називом „Заштита жртава сексуалног насиља у Републици Србији – могућности и изазови”, док ће Покрајински секретаријат за социјалну заштиту, демографију и равноправност полова 7. децембра јавности представити резултате студије отоме како институције и млади среднјошколског узраста поимају жене из мањинских, рањивих друштвених група - жене које живе на селу, Ромкиње, жене са инвалидитетом и самохране мајке. Истраживање је спроведено у 10 војвођанских градова и општина, док је један од главних закључака да су женама из рањивих друштвених група институције, а самим тим и остваривање и заштита њихових људских права, недоступније у односу на жене из других друштвених група и мушкарце.

Наглашавајући чињеницу да су активности Завода за равноправност полова највећим делом  усмерене ка локалним заједницама, Диана Миловић је најавила одржавање шест трибина Завода намењених информисању јавности о препознавању, превенцији и поступању у случајевима насиља у породици и родно заснованог насиља. Трибине под називом „Кроз живот без насиља” ће се током трајања кампање, од 27. новембра до 5. децембра, одржати у Сремској Митровици и Руми, Старој Пазови, Иригу, Инђији и Новом Саду. Примером жене из једне локалне заједнице у Војводини, која је изјавила да је након 30 година брака тек тог дана, на тој трибини, схватила да је 30 година била малтретирана, Миловић је уједно указала и на циљ свих активности које се спроводе током кампање „16 дана активизма против насиља према женама”. Сврха активности Покрајинског координационог тима Мреже „Живот без насиља” је утицање на промену свести и модела понашања жена и мушкараца на индивидуалном нивоу, како би се касније та промена одразила и на институције, али на друштво у целини, које ће умети да препозна, осуди и санкционише насиље, али и да редовно ради на његовој  превенцији.

Основна порука данашње конференције за медије је да је један од најважнијих задатака надлежних институција да раде на подизању свести јавности о томе да је насиље у поридици и родно засновано насиље првенствено друштвени, а не лични и појединачни проблем, као и да створе што адекватније услове за пружање сваке врсте подршке - од информација, преко заштите, спровођења прописаних поступака, па до личног и економског оснаживања - за све особе које су се нашле у ситуацији породичног или родно заснованог насиља. Подршка овим особама мора бити системска, континуирана и правовремена, уз њихово одговарајуће праћење како се не би поново нашле у ситуацији насиља, било у улози његове примарне или секундарне жртве или починиоца.