Please select your page

Bez efikasne zaštite privatnosti, nema kvalitetnog života u slobodi

Obraćanjem prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, danas je u Novom Sadu počela sa radom dvodnevna naučna konferencija „Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“, koju organizuju Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i beogradski Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Pozdravljajući prisutne, profesor Pavlović je, u ime organizatora konferencije, istakao da su koncepti slobode, bezbednosti i privatnosti od suštinskog značaja za svako društvo koje je želi da se nazove demokratskim, koje želi da se zasniva na vladavini prava i legitimiše poštovanjem, efikasnom zaštitom i što potpunijim ostvarivanjem ljudskih prava i sloboda.

-           Živimo u vremenu koje obiluje neizvesnostima, dramatičnim pretnjama, sukobima, usponom fundamentalizma, terorizmom, brojnim migracijama, strahom od katastrofa, organizovanog kriminala i neizvesne budućnosti. Prisutnu nesigurnost samo pojačava zastrašujuća moć tehnologije, pred kojom naša privatnost kao da ostaje bez efikasne zaštite. U takvoj situaciji i ne čudi što je veliki broj ljudi spreman da bezbednost pretpostavi slobodi.

Podsećajući učesnike konferencije da je privrženost slobodi oslonac u trenucima kada je potrebno da udružimo snage kako bismo naš i život naše dece učinili boljim i vrednim življenja, pokrajinski ombudsman je upozorio da je odnos između slobode i bezbednosti pun napetosti i da je iluzija verovati da se ta napetost neće reflektovati i na našu privatnost.

-           Bez efikasno zaštićene privatnosti, nema kvalitetnog života u slobodi, poručio je profesor Pavlović. Zaštićena od spoljnih uticaja, privatna sfera je preduslov slobode i razvoja čoveka.

Uspešan rad učesnicima konferencije poželeli su i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, , Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu i Dušan Bilandžić, specijalni savetnik u Kancelariji šefa Misije OEBS-a u Srbiji, a u svom pismu podrške i Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda Srbije.

U svom pozdravnom govoru Ištvan Pastor je podsetio prisutne da je pravo na privatnost važno zato što je ono rodno mesto čoveka kao političkog subjekta, koji se, kao takav, na ovim prostorima „rodio“ pre 269. godina, za vreme opsežnih reformi Marije Terezije. Tada su, naime, podanici uz privatno ime dobili javno prezime i na imovinu kućni broj. Tek od tog trenutka, naglasio je Ištvan Pastor, čovek postaje javni politički subjekt i oslonac građanske i pravne države.  

Prvog dana, učesnike konferencije očekuje dug i intenzivan program rada, a konferencija će biti organizovana u dva tematska bloka - “Sloboda i pravo na bezbednost“  i  „Pravo na privatnost – krivičnopravni aspekti“. Veliki broj izlagača, njih ukupno 26, nastojaće da u tematizaciju slobode, bezbednosti i privatnosti  uvede i pojmove anonimnosti, prava dece i prava nacionalnih manjina, svetovnosti, slobode veroispovesti, deprivatizacije religije, slobode govora, homofobičnog nasilja, migranata, terorizma, ugroženih svedoka i njihovog prava na zaštitu privatnosti, kaznenopravne politike, tajnog nadzora komunikacija, građanskopravne zaštite, DNK profila, medijskog delovanja, zaštite tajnih podataka u poreskom postupku, kao i niz drugih pojmova od velikog značaja za konstituisanje Srbije kao otvorenog i društva zasnovanog na vladavini prava. 

Konferencija će sutra nastaviti rad izlaganjem Milana Škulića i Jovana Ćirića, sudija Ustavnog suda Srbije, te Marine Carić, sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Njihovim izlaganjima biće okončan rad u okviru druge po redu tematske celine „Pravo na privatnost – krivičnopravni aspekti“. Nakon toga biće organizovan okrugli sto na temu „Pravo na privatnost iz ugla ljudskih prava i sudske zaštite“, u kome će učestvovati predstavnici nezavisnih institucija, nacionalni ombudsmani iz susednih zemalja, sudije, tužioci, predstavnici Uprave za borbu protiv terorizma, civilnog društva i novinari.