Please select your page

Покрајински омбудсман на округлом столу о процесу придруживања ЕУ

Покрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић учестовао је данас на округлом столу под називом „Србија у процесу придруживања ЕУ - Изазови у примени Споразума о стабилизацији и придруживању и правних тековина ЕУ”. Округли сто је, као део истоименог пројекта, одржан на Факултету за економију и инжењерски менаџмент Универзитета „Привредна академија” у Новом Саду. Један од резултата поменутог пројекта је и публикација која је представљена на овом догађају, а у којој је посебно истакнут сегмент који се бавио познавањем прописа, али и праксе и других правних тековина ЕУ, међу судијама новосадских судова.
Мада донекле неуобичајена подударност са искуствима судија из земаља ЕУ у погледу пропорције познавања страних језика и поседовања ИТ вештина, у корелацији са упућеношћу у европско право и праксу домаћег правосуђа забрињавајуће је нодовољно познавање европских прописа који су већ имплементирани у наш правни систем, независно од статуса Републике Србије у погледу њеног приступања ЕУ. Конкретно указивање на оне аспекте у раду судова у којима леже кључни проблеми и сметње даје и јасне смернице у вези са тим у које сегменте је потребно уложити више ионако недовољних новчаних средстава намењених унапређењу рада суда, као препознатог основног средства јачања начела владавине права.
Професор Павловић је овим поводом истакао како су овакви примери показали и ону првобитну, исконску потребу за улагањем - улагањем у знање. Због тога не изненађују пођеднаки резултати по питању информисаности европских и домаћих судија, будући да су у питању фундаменти цивилизацијског развоја. Говорећи о највећој друштвеној исплативости улагања у знање и даље усавршавање и њиховом значају за укупан напредак друштва, професор Павловић је на крају свог излагања позвао присутне студенте да својим идејама и пројектима допринесу даљем развоју положаја наше земље као истинске припаднице европске породице народа.