Please select your page

Конференција о актуелној пракси локалних омбудсмана у Србији

Покрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић  и заменик Милан Дакић учествовали су у раду Конференције „Актуелна питања из праксе локалних омбудсмана у Републици Србији“, одржане од 1. до 3. новембра 2017. године у Шапцу. На конференцији, коју су заједнички организовали Удружење локалних омбудсмана Србије и Мисија ОЕБС-а у Србији, учествовало је 25 заштитника и заштитница грађана и њихових заменика и заменица.

Овом приликом учесницима Конференције представљени су прелиминарни резултати истраживања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана о остваривању права на доступност здравствене заштите у општим болницама на територији АП Војводине. Заштитници грађана разматрали су проблеме препознате у овој области, као и друге примере рада омбудсмана на заштити и унапређењу права грађана у области здравствене заштите. Посебно су истакнути могући модели сарадње омбудсмана у Републици Србији на овом пољу, имајући у виду дужност и потребу свих здравствених установа које пружају услуге специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа да донесу одговарајуће писмене процедуре и протоколе о заказивању прегледа. Сагласно позитивним прописима, ови протоколи морају осигураним лицима омогућити остваривање поменутогправа на законити начин и у прописаном року.

Потреба и целисходност заједничког рада омбудсмана у овој ствари посебно је индикована чињеницом да се у Плану мреже здравствених установа у Републици Србији као оснивачи јављају локална самоуправа, покрајина и држава, што је истоврсно статусу и организацији свих заштитника грађана у Републици Србији.