Please select your page

Сремска Митровица: Семинар о људским правима за представнике органа управе

Искуство Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана показало је да јединице локалне самоуправе све више препознају своју улогу у заштити људских права и да теже томе да унапреде активности усмерене ка остваривању права грађана и грађанки. Због тога је јуче у Сремској Митровици, на иницијативу ове институције и уз подршку Градске управе, одржан први у  низу семинара за запослене у органима управе, установама, јавним предузећима и институцијама јединица локалне самоуправе на подручју АП Војводине под називом „Улога локалне самоуправе у заштити и промоцији људских права”.

Водитељице и водитељи обуке били су заменици и заменице Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и запослени у институцији, који су полазницима пренели своје знање о новинама у релевантним прописима који се односе на заштиту права детета, националних мањина, равноправност полова и других области у којима се грађанке и грађани сусрећу са проблемима у остваривању и заштити својих права.

Семинару је присуствовало двадесетак запослених у Градској управи, Скупштини града, Канцеларији за пружање бесплатне правне помоћи, Центру за социјални рад и градском правобранилаштву. Указујући на проблеме на које се грађанке и грађани најчешће жале у својим притужбама и податке из истраживања ове институције, полазнице и полазници подробније су упознати са радом и надлежношћу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, нарочито у односу на поступање ове институције по притужбама грађана на рад органа управе и других носилаца јавних овлашћења.