Please select your page

Семинар о људским правима за руководиоце у покрајинским секретаријатима

Дводневни семинар јачања капацитета покрајинских секретаријатау АП Војводини под називом „Концепти људских права, промоција различитости и равноправности” завршен је данас на Андревљу.

У уводном обраћању, проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, навео је да је семинар замишљен као активност која би унапредила сарадњу међу органима АП Војводине са становишта људских права, указујући на кључне прописе, новине и искуства институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, али и других организација и институција надлежних за обезбеђивање услова за остваривање права грађана.

Семинар је организован у очекивању да ће допринети расветљавању појединих практичних аспеката остваривања и заштите људских права у областима у належности покрајинских секретаријата које полазнице и полазници представљају, а који се одражавају и на њихов рад. Указивањем на недоумице, конкретне проблеме, мањкавости прописа или добре праксе из искуства, разматране су могуће области сарадње са становишта људских права које и покрајински секретаријатии Покрајински заштитник грађана - омбудсман препознају као оне у којима је потребно и могуће учинити помаке у циљу ефикаснијег и целисходнијег остваривања и заштите права грађана.

На семинару је учествовало петнаест заменика, помоћника и начелника из четири Покрајинска секретаријата - Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајинског секретаријата за здравство.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, као организатор семинара, подршку за његово одржавање добио је од Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), Агенције УН за развој (UNDP) и експерата Уједињених нација за људска права. Уз проф. Павловића, покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и његове заменике Милана Дакића и Снежану Кнежевић, на семинару су у својству водитељки радионица и рада у малим групама учествовале и саветнице у овој институцији за права националних мањина, права детета, родну равноправност и опште надлежности. Представнице и представници УН одржали су предавања о праву људских права, њиховом историјату, структури и изворима, специфичностима заштите права по основу родне равноправности, као и права припадника ромске заједнице и особа са инвалидитетом.