Please select your page

Изабран заменик Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина

Скупштина АП Војводине је на јучерашњој седници изабрала новог заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за заштиту права националних мањина. Ову функцију у наредних шест година вршиће Јанош Орос, дипломирани правник из Новог Сада.

Јанош Орос /János Orosz/ рођен је 1958. године у Новом Саду. По завршетку Правног факултета у Новом Саду, већи део свог 33 године дугог радног стажа провео је у органима АП Војводине. Након седам година у тадашњем Покрајинском комитету за међународну сарадњу, следеће две године радио је као дипломирани правник у ЈГСП „Нови Сад”, а потом још три године на правним и спољнотрговинским пословима у једном друштвеном предузећу. У покрајинске органе управе враћа се 1997. године, где је наредних девет година у Покрајинском секретаријату надлежном за националне мањине од звања стручног сарадника напредовао до функције помоћника покрајинскгог секретара. Ову функцију вршио је од 2000. до 2016. године, када прелази на радно место преводиоца за мађарски језик у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману прописано је да омбудсман има четири заменика. По један заменик бира се за области права националних мањина, права детета и равноправност полова. На ову, као и на фунцкију покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, исто лице може узастопно бити бирано највише два пута.