Please select your page

Представљен Посебан извештај Заштитника грађана о саветима за међунационалне односе


Представници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана учествовали су на представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о саветима за међунационалне односе, које је одржано 8. септембра 2017. године у Палати Србија у Београду.
 
Ни после десет година од доношења одредбе Закона о локалној самоуправи о обавези оснивања савета за међунационалне односе у вишенационалним срединама, савети још увек нису свуда заживели, или не заседају редовно, утврдио је Заштитник грађана у свом истраживању.
 
Имајући у виду налазе истраживања по којима чланови савета немају иницијативу и не препознају правила и теме које би разматрали, као и податак да су од 19 градова и општина који су дали препоруке за даљи рад, њих седам као потребе за унапређење рада савета препознали и изричито навели едукације, обуке, семинаре за чланове савета и запослене у органима јединице локалне самоуправе, заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана Милан Дакић изразио је спремност ове институције да, управо на овај начин, допринесе јачању положаја савета и развоју функционисања њиховог механизма рада, ради постизања циљева који се тичу остваривања националне равноправности, те уопште заштите и унапређења људских и мањинских права и слобода. У сарадњи са релевантним субјектима, у оквиру редовних активности организовања саветовања, едукација и кампања у области образовања и информисања о људским правима и питањима од значаја за њихово остваривање, Покрајински заштитник грађана - омбудсман ће своје капацитете усмерити и ка доприносу унапређења постојећег стања у овој области, које је прокламовано као један од циљева истраживања.