Please select your page

Састанак са замеником шефа Мисије ОЕБС у Србији

Јуче је одржан састанак заменика шефа Мисије ОЕБС у Републици Србији Мајкла Ујехаре и његових сарадника са др Зораном Павловићем, покрајинским заштитником грађана - омбудсманом и Евом Вукашиновић, заменицом за заштиту права националнх мањина.

На састанку је било речи о редовним активностима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и о општем стању људских права у Аутономној покрајини Војводини. Посебна пажња посвећена је досадашњим активностима и мерама које је омбудсман, у оквиру својих овлашћења, предузео у циљу заштите мањинских права и слобода. Сходно томе, указано је и на планове будућег рада Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у овој области, пре свега његовог ангажовања на унапређењу права мањина на очување посебности кроз афирмацију коришћења језика и писма и неговања културног богатства, као и права на равноправност у вођењу јавних послова, имајући у виду уставом гарантовану могућност да се додатна права припадника националних мањина установљавају покрајинским прописима.

На основу позитивног искуства из дугогодишње успешне сарадње ОЕБС-а и Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у бројним пројектима у вези са заштитом и унапређењем људских права у АП Војводини, господин Ујехара обећао је пуну подршку и помоћ ове међународне организације у реализацији планираних и других активности које ће омбудсман предузети у наредном периоду.