Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman u Valjevu gost na konferenciji o migracijama

Na poziv Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu Univerziteta Singidunum, kao organizatora, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović sa savetnicima iz institucije učestvovao je prošlog petka na stručnom skupu „Bezbednosti aspekti migrantske krize na području kolubarskog okruga“.

Budući da je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman deo Nacionalnog  mehanizma za prevenciju torture u Republici Srbiji, koji je ustanovljen po osnovu toga što je naša država potpisnica Konvencije UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, učesnicima konferencije predočeni su i rezultati rada Pokrajinskog ombudsmana koji se odnose na praćenje postupanja nadležnih organa uprave prema migrantima.  Imajući u vidu temu konferencije, izlaganje savetnika Jagode Vještice i Milana Dakića bilo je usmereno na događanja iz leta 2015. godine, kada je migrantska kriza na teritoriji Republike Srbije, kao i u ostatku Evrope, dostigla svoj vrhunac.

Organizatorima skupa, predstavnicima pravosuđa, policije, zdravstvenih ustanova i drugih organa grada Valjeva predstavljena su i druga dosadašnja iskustva Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u periodu od 2014. do 2017. godine, kada je migrantska kriza pred državne institucije počela da postavlja nove i sve složenije izazove, kako sa aspekta postupanja nadležnih organa, tako i institucija za zaštitu ljudskih prava. 

Fotografije: Univerzitet Singidunum