Please select your page

Nastavljene posete nacionalnim savetima

Posete Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine nastavljene su prošlog petka u Ruskom Krsturu, Kuli i Vrbasu. Prof dr. Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman i zamenica pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović razgovarali su se predsednicima i predstavnicima Nacionalnih saveta rusinske, ukrajinske i crnogorske nacionalne manjine.

Sa Nacionalnim savetima je i ovog puta dogovoreno da će Pokrajinskom ombudsmanu biti dostavljeni predlozi za buduću saradnju, a posebna pažnja u narednom periodu biće posvećena učešću žena u nacionalnim savetima, produkciji za decu na jezicima nacionalnih manjina neprofitnog karaktera, kao i organizaciji okruglih stolova o temama relevantnim za oblast zaštite prava nacionalnih manjina.

Posete nacionalnim savetima, koje će biti nastavljene i u narednom periodu, organizuju se kako bi se, na osnovu dosadašnjih iskustava, razmotrile nove mogućnosti unapređenja njihovog rada uz podršku institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.